Ulusoylar A.Ş. Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim Projesi


Danışmanlık ve Eğitim Konusu: Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi. Karabük: 2016 ULUSOYLAR bünyesinde yapılan Faaliyetler – Başta aile bireyleri, ortaklar olmak üzere yöneticiler ve çalışanların eğitiminin yapılması, – İnsan Kaynakları Yönetimi tanımlanması (Personel Envanterinin Çıkarılması, Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Hazırlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Tanımlanması, Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi), – Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi (Beklentilerin-eğilimlerin belirlenmesi) ve iyileştirme önerileri ile uygulamaları, – Süreçlerin Geliştirilmesi (Depo yönetimi, maliyet azaltma, müşteri şikayetini azaltma, satış artırma), – Başta aile bireyleri, ortaklar ve yöneticilerin Kişilik Testleri yapılacak ve sonuçlar Ortaklar Kuruluna raporlanması, – Belirlenen bu organizasyon yapısında (şeması) yer alan her pozisyonun iş analizleri yoluyla görev-yetki ve sorumluluk tanımlarının belirlenmesi/geliştirilmesi, – Kurumsallaşmaya ilişkin prosedür, talimat ve ilgili formlar geliştirilmesi, – Kurumsal Kimliğin Tanımlanması (vizyon-misyon-değerler-ilkeler, etik kodlar, kurallar, organizasyon ve yönetim yapısı) yazımı, paylaşılması ve uygulanması, – İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Resmi ve Resmi olmayan iletişim ortamları), – Aile Anayasası’nın yazımı.