SGK Başkanlığı’nda Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi


SGK Üst Düzey Yöneticilerine olarak aşağıdaki içerik kapsamında “Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi” başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Zamanı verimli kullanmak, üreterek tüketmek ve aynı esnada kendisine ve sevdiklerine de zaman ayırabilmek hem yöneticilerin ve hem de tüm çalışanların ortak sorunudur. Bu eğitimde; küreselleşen iş dünyasında artan değişim hızı ve Toplam Kalite kavramı içinde, zamanını en etkin ve verimli şekilde yöneten personel gerektiğine inananlara zaman yönetiminin yanı sıra karşılaşabilecekleri stresi tanımlama ve başedebilmede çağdaş ve yeni yöntemleri sunmak; ilginç deneyimler ve pratiğe hemen geçirilebilecek teknikleri anlatmak amaçlanmıştır.
İçerik :

 • Zaman Yönetimi mi? Zamanlama Yönetimi mi?
 • İş Davranışlarının Yönetimi (Çalışma stilinin ne olduğu) Değerlendirilmesi
 • Çalışma Stili: A-B Tipi Davranışlar (Test): Bireysel Stresörler
 • A ve B Tipi Davranışlar İçin Hareket ( Eylem) Noktaları
 • İş Planlamasının Yönetimi (Test) Zaman Yönetimi Tablosu
 • Zamanı İyi Kullanmanın Engelleri
 • Etkili Zaman Yönetimi Teknikleri
 • Stres kavramı ve Stres belirtileri
 • Yaşamdaki Stres Kaynakları
 • İş Ortamında Stres Düzeyini Belirleme Testi
 • Yönetimde Stres
 • Stresle Başa Çıkma Teknikleri
 • Ayak Sürüme (Oyalanma / Erteleme) Eğilimi Yönetimi (Test)

Eğitici : Dr. M. Naci ÇUHACI