Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Argestar Danışmanlık (ÇevikŞirket), danışmanlık projelerinde Projenin başarıyla başlaması ve sürmesi için, öncelikle sistem (mevcut durum) analizinde firmamıza özgü “Beceri Karması Yöntemi®” uygulanacaktır.
Bu yöntem, aynı zamanda faaliyetlerin uygulanmasında da büyük fayda ve başarı sağlayacaktır.

1. Genel ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı

 • Kurumsal strateji ve genel yönetim konularında danışmanlık hizmetinin mahiyeti ve kapsamı
 • Kurumsal strateji (iş stratejisi, stratejik analiz, stratejik planlama, stratejik yeniden yapılandırma vb. işler)
 • Süreçler, sistemler ve yapılar
 • Kurumsal kültür ve yönetim tarzı
 • Kurumsal yönetişim

2. Finansal Yönetim Danışmanlığı

 • Değer yaratılması
 • Temel araçlar
 • İşletme sermayesi ve likidite yönetimi
 • Sermaye yapısı ve mali piyasalar
 • Birleşmeler ve devralmalar
 • Finans ve operasyonlar: Sermaye yatırım analizi
 • Muhasebe sistemleri ve bütçe kontrolu
 • Enflasyon altında mali yönetim
 • Sınır ötesi operasyonların ve dış finans piyasalarının kullanımı

3. Pazarlama ve Dağıtım Yönetiminde Danışmanlık

 • Pazarlama strateji seviyesi
 • Pazarlama operasyonları
 • Ticari işletmelerde danışmanlık
 • Uluslararası pazarlama
 • Fiziki dağıtım
 • Halkla ilişkiler

4. Operasyon Yönetiminde Danışmanlık

 • Bir operasyon stratejisi geliştirmek
 • Ürün yaklaşımı
 • Süreç yaklaşımı
 • Operasyonların insan yönleri

5. İnsan Kaynakları Yönetiminde Danışmanlık

 • Personel fonksiyonun değişen yapısı
 • Politikalar, uygulamalar ve insan kaynakları denetimi
 • İnsan kaynaklarını planlama
 • İşe alım ve seçim
 • Motivasyon ve Ücretlendirme
 • İnsan kaynaklarını geliştirme
 • Personel yönetimi ilişkileri
 • Yeni alanlar ve konular

6. Bilgi Yönetiminde Danışmanlık

 • Bilgi ekonomisinde yönetim
 • Bilgiye dayalı değer yaratma
 • Bilgi organizasyonu geliştirmek

7. Verimlilik ve Performans Yönetim Danışmanlığı

 • Verimlilik kavramları, faktörleri ve şartlarındaki değişiklikler
 • Verimlilik ve performans ölçümlemesi
 • Verimlilik artırmak için yaklaşım ve stratejiler
 • Verimlilik ve performans geliştirme programları tasarlamak ve hayata geçirmek
 • Verimlilik gelişimi için araç ve teknikler

8. Toplam Kalite Yönetiminde Danışmanlık

 • TKY’yi anlamak
 • Kalitenin maliyeti – kalite bedavadır
 • TKY’nin prensipleri ve temel yapıtaşları
 • TKY’yi hayata geçirmek
 • Temel TKY araçları
 • TKY aracı olarak ISO 9000
 • TKY’nin görünmez tehlike ve problemleri
 • Yönetime olan etkileri
 • TKY için gereken danışmanlık becerileri

9. Kurumsal Dönüşümde Danışmanlık

 • Organizasyonel dönüşüm nedir
 • Kurumsal dönüşüm için hazırlanmak
 • Kurumsal dönüşümün stratejileri ve süreçleri
 • Şirketin revizyonları
 • Küçülme
 • İşletme surecini yeniden yapılandırma (İSYY)
 • Dış kaynak ve iç kaynak kullanımı
 • Donuşum amaçlı ortak girişimler
 • Birleşme ve şirket satın alma
 • İlişki ağları düzenlemeleri
 • Organizasyonel yapıları dönüştürmek
 • Mülkiyetin yeniden yapılandırılması
 • Özelleştirme
 • Dönüşümde kaçınılması gereken tuzak ve hatalar

10. Küçük İşletme Yönetiminde ve Geliştirmede Danışmanlık (KOBİ)

 • Küçük işletmelerin özellikleri
 • Danışmanın rolü ve profili
 • Bir işletmenin yaşam suresinde danışmanlık görevleri
 • Özel endişe alanları
 • Fırsat veren bir cevre
 • Küçük işletme danışmanlığında yenileşimler

Argestar Danışmanlık Ltd. (ÇevikŞirket), KOSGEB destekli olarak KOBİ Danışmanlığı da yapmaktadır. Bu bağlamda, ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde;

 • KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit etmek ve çözüm önerileri getirmek;
 • değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştirmek ve yürütmek, yönlendirme ve tavsiyede bulunmak;
 • sunulan hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamak

başlıca görevlerimizdir.