İpekyolu’nda Kilis Belediyesi Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi


İpekyolu Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Kilis Belediyesi’nin hazırlamış olduğu “Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi” Projesi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

5 Gün/40 saat süren eğitime 15 kişi katılmıştır.

Programda yer alan konular:

• Yönetim Yapısı Analizi
• İnsan Kaynakları Planlama
• Stratejik Plan Geliştirme
• Program Ve Karar Verme Mekanizmasını Geliştirme
• Mevzuat Geliştirme
• Eğitim Programları Planlama Ve Yürütme
• Proje Döngüsü Yönetimi
• Politika Yaklaşımları
• Finansal Analizler
• Yeniden Yapılandırma
• Bilgisayar Tabanlı Bilgi Sistemleri Kurma
• Meslek İçi Eğitim Programları