Gelir İdaresi Başkanlığı Kişisel Gelişim Eğitimleri


Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik olarak ve iki ayrı gruba ikişer gün olarak hazırlanan Kişisel Gelişim Eğitimi programında;

Sunum Teknikleri, Liderlik, Zaman Yönetimi ve Takım Çalışması yer almaktadır. Dr. M. Naci ÇUHACI ve ekip arkadaşı tarafından verilen bu eğitim ile GİB personelin hizmetlerini yerine getirmeleri sırasında kullanabilecekleri yeni yöntemleri öğrenmelerine yardımcı olmak, bilgi ve becerilerini artırmak amaçlanmaktadır.