Devlet Personel Başkanlığı’nda Kişisel Gelişim Eğitimi


Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel Uzman Yardımcılarına yönelik olarak, Ankara’da 8 Gün/48 saat süreli “Kişisel Gelişim Eğitimi” programı başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMİ

İÇERİK

 • Etkili iletişim ve beden dili
 • Etkili sunuş teknikleri ve topluluk önünde güzel konuşma
 • Karar verme ve problem çözme teknikleri
 • Rapor yazma teknikleri
 • Yenilikçi (inovasyon) düşünme
 • Takım çalışması
 • Kurum kültürü
 • Motivasyon
 • Stres yönetimi
 • Zaman yönetimi
 • Proje yönetimi
 • Toplantı yönetimi
 • Kişisel ve kurumsal imaj yönetimi
 • Kriz yönetimi