Akça Holding Menderes Tekstil A.Ş.’de Mükemmellik Projesi


Menderes Tekstil San. Tic. A.Ş. Terbiye Fabrika Müdürlüğü yönetici ve yönetici adaylarına yönelik olarak tasarlamış olduğumuz “Bize Mükemmellik Yakışır” Eğitim Projesi ile aşağıda gösterilen genel amaçların gerçekleşmesi beklenmektedir:

 • Kişisel Gelişimin Desteklenmesi,
 • “Profesyonel Davranış”ın Yerleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,
 • İnsan Kaynağına “Çeviklik” Kazandırılması,
 • “Kurumsal Aidiyet”in ve “Takım Ruhu”nun Pekiştirilmesi,
 • “Kurumsal Kapasite”nin Çok Yönlü Yükseltilmesi,
 • Her Kademedeki Yöneticilerin “Karar Verme” ve “Sorun Çözme” Becerilerinin İyileştirilmesi,
 • İnsan Kaynakları’na “Yetenek Yatırımı” yapılması,
 • Liderlik ve Koçluk Uygulamasına geçilmesi,
 • “Operasyonel Mükemmellik” Rotasının Çizilmesi,
 • Örgütsel Yapılanmaya ve İşleyişe “Çeviklik” Kazandırılması
 • “Ortak Akıl Ortamları”nın Çeşitlendirilmesi (örneğin, ‘Kurumsal Öneri Sistemi’ ve ‘Kurumİçi Girişimcilik’)
 • “Öğrenen Kurum” Olabilmenin Öğrenilmesi
 • “Sürdürülebilirlik Altyapısı”nın İnşa Edilmesi

Modüler bir yaklaşım ile tasarlanan eğitim projesi kapsamında beyin ve yürek yatırımını içeren konular yer almaktadır.

Modüller ve eğitim konuları şunlardır:

Modül I-Kişisel Keşif

 • Kendini Anlamak, Birbirimizi Anlamak (İnsan İlişkilerini “Akort Etmek”)
 • Etkili İletişim ve Bedenin Dile Getirdikleri
 • İşe Gelirken “Yüreğini de Getirmek”

Modül II – Bireysel Kalite

 • Bireysel Kalite Sorumluluğu
 • Şirketin “İmaj-İtibar Büyükelçisi” Olabilmek
 • Görev Odaklı Koordinasyon (Zaman-Toplantı Yönetimi)

Modül III – Gelişen-Geliştiren Yöneticilik

 • 10 Parmağında 10 Marifet” Olan Yönetici
 • Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Oluşturma
 • “Ben”den “Biz”e Yolculuk (Team working)

Modül IV- Kurumsal Gelişim

 • Problem Çözümünde “Kalıp Ötesi Düşünce”
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kaizen