FMC Hidrolik Sistemleri Otomotiv Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde Kurumsallaşma Projesi başladı. Bu projede aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir.
(more…)

TOYMAN® Plastik, Petrol ve Petrol Ürünleri, Tanıtım ve Makina San. Tic. Ltd. Şti.’nde İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti başladı.

TOYMAN’da İnsan Kaynaklarının Ana Faaliyet Alanları tümüyle uygulanacaktır.

–  Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması.
–  Eleman arama, kuruma çekme, seçme ve yerleştirme, ve kurumda tutabilme.
–  Çalışanların başarılarının değerlendirilmesi.
–  Eğitim ve geliştirme.
–  Çalışanların işlerinin karşılığının verilmesi ve ödüllendirilmesi.
–  Çalışanların yönetime katılımının sağlanması.

Karaoğlu Ziraat Aletleri San. ve Tic. A.Ş.’de Kurumsallaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması; Organizasyon&Yönetim yapısının geliştirilmesi, Tedarik Yönetimi, 5S, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin Kurulması projesi başarıyla devam ediyor.

Zümrüt Tasarım ve Proje Atölyesi Reklam Mobilya İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.’nde Kurumsallaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması; Organizasyon&Yönetim yapısının geliştirilmesi, 5S, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin Kurulması 2018-2019 yılları arasında  başarıyla tamamlanmıştır.

2004 yılında SUNKA Kağıt-Karton Ltd. Şti. ile başlayan kurumsallaşma projemiz, sürekli gelişen bir yapı sonrası 2012 yılında Larton Ambalaj şirketini sektöre açtı. O zamandan beri devam eden başarı yolculuğumuz 2018 yılında “Yol Arkadaşım Eğitim Projesi” başarıyla devam ediyor. (more…)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Birliği bankası olup, 2011 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir. (more…)

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ‘nın 2015 Yılı Teknik Destek Projesi kapsamında desteklediği Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2019 Stratejik Planı hazırlanmıştır.

Çalışma, 3 Şubat – 4 Mart 2016 arasında yoğun ve etkileşimli bir ortamda tamamlanmıştır.

Safranbolu TSO’nun TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi’ne dahil olması amaçlanmaktadır.

Danışmanlık ve Eğitim Konusu: Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi. Karabük: 2016 ULUSOYLAR bünyesinde yapılan Faaliyetler – Başta aile bireyleri, ortaklar olmak üzere yöneticiler ve çalışanların eğitiminin yapılması, – İnsan Kaynakları Yönetimi tanımlanması (Personel Envanterinin Çıkarılması, Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Hazırlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Tanımlanması, Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi), – Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi (Beklentilerin-eğilimlerin belirlenmesi) ve iyileştirme önerileri ile uygulamaları, – Süreçlerin Geliştirilmesi (Depo yönetimi, maliyet azaltma, müşteri şikayetini azaltma, satış artırma), – Başta aile bireyleri, ortaklar ve yöneticilerin Kişilik Testleri yapılacak ve sonuçlar Ortaklar Kuruluna raporlanması, – Belirlenen bu organizasyon yapısında (şeması) yer alan her pozisyonun iş analizleri yoluyla görev-yetki ve sorumluluk tanımlarının belirlenmesi/geliştirilmesi, – Kurumsallaşmaya ilişkin prosedür, talimat ve ilgili formlar geliştirilmesi, – Kurumsal Kimliğin Tanımlanması (vizyon-misyon-değerler-ilkeler, etik kodlar, kurallar, organizasyon ve yönetim yapısı) yazımı, paylaşılması ve uygulanması, – İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi (Resmi ve Resmi olmayan iletişim ortamları), – Aile Anayasası’nın yazımı.

Esenlik Ltd. Şti.’nde “Ödül ve Disiplin Sistemi İle Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi” kurulmasına yönelik Yönetim Danışmanlığı projemiz 15 Haziran 2016 tarihinde başlamış ve 30 Ağustos 2016 tarihinde son bulmuştur.

Bu süreçte, Esenlik Ltd. Şti.’nde toplam 8 (sekiz) adet Aksiyon Planı kapsamında 22 (yirmi iki) günlük çalışma ziyareti yapılmıştır. Ayrıca, danışmanın Ankara ofisinde yapılan çalışmalarla bu süreç yoğun bir şekilde desteklenmiştir.

GERÇEKLEŞMELER

• Ödül ve Disiplin Sistemi Yönetmeliğinin hazırlanması (32 sayfa),

• Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinin hazırlanması (28 sayfa),

• Danışman moderatörlüğünde Sistemin yazılım programının Esenlik Bilgi İşlem Müdürlüğünce hazırlanması,

• Altı ayrı grup halinde market personeline (kasiyer ve reyon) yönelik toplam altı gün Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Artırma Teknikleri Eğitimi verilmesi,

• Mağaza şeflerine yönelik bir gün süreyle Yönetim Becerilerini Artırma Teknikleri Eğitimi verilmesi,

• İdari personele Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi verilmesi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Ekmek Gıda San. A.Ş. (MEGSAŞ) danışmanlık ve eğitim projemiz yapılan mutabakat gereği 01 Kasım 2016 tarihinde başlamış ve 30 Aralık 2016 tarihinde son bulmuştur. Bu proje ile aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Planlandığı gibi öncelikle yöneticilere yönelik olarak tasarlanan Yönetim ve Liderlik Eğitimi 01 Kasım 2016 tarihinde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bu eğitim ile daha çok “yönetim becerilerinin geliştirilmesi ve süreç liderliğinin uygulanması” amaçlanmıştır. Özellikle “şirket süreçlerini KASÜMA (Kalite-Süre-Maliyet) optimizasyonunda iyileştirebilmenin en etkili yönteminin, her türlü üretim/hizmet için takımlar kurmak, takımları oluşturan personelde takım bilincini geliştirmek ve olası problemleri takımlar eliyle çözmek” yaklaşımı vurgulanmış ve yapılan iki etkinlikle katılımcıların takım oluşumu ve işletilmesindeki davranışları gözlemlenmiştir.

Satış Personeline yönelik olarak 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde Müşteri İlişkileri ve Müşteri Memnuniyeti Eğitimi iki ayrı gruba toplam altı saat verilmiştir.

Üretim Personeli için 2 ve 3 Kasım 2016 tarihlerinde tek grup halinde iki ayrı günde üçer saat olmak üzere toplam altı saat “İş Hayatında Profesyonellik ve İş Ahlakı Eğitimi” verilmiştir.

Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilmiştir.

Eğitimlerde interaktif yöntem ve tekniklerden soru-cevap, tartışma, rol canlandırma ve sunumlar kullanılarak etkileşimli bir öğrenme-öğretme ortamı oluşturulmuştur. Eğitimcinin (Dr. M. Naci ÇUHACI) sektörel deneyimi sebebiyle örneklemeler şirkete özgü olmuş ve ilgi çekmesi nedeniyle de iş yaşamından da anektodlar sunulmuştur.

Sayın Genel Müdürün isteği ve katılımcılar tarafından ilgi çekmesi sebebiyle de o anda eğitimde olan yöneticilere ve diğer idari personele Duygusal Zeka Testi ile Çalışma Davranışlarına Yönelik Kişilik Testi uygulanmıştır.

Şirket Anayasası (Kurumsal Kimlik El Kitabı), Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği ve Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hazırlanmıştır.

İş Analizlerine dayalı İş tanımları yazılmış; işlevsel ve yalın bir organizasyon şeması oluşturulmuştur.

18 Mayıs – 27 Temmuz 2010 dönemini kapsayan Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. Yönetim Danışmanlığı Projesi Dr. M. Naci ÇUHACI’nın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilmiştir.

27 Aksiyon Planını kapsayan projede aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon-yönetim yapısının tanımlanması ile iş analizine dayalı olarak yöneticilerin görev-yetki-sorumluluk çerçevesinin belirlenmesi,

İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi kapsamında eleman arama, şirkete çekme, seçme ve yerleştirme, ve şirkette tutabilme stratejileri geliştirilmiştir.

Eğitim ve geliştirme uygulamalarında  Değişim Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Hedeflerle Yönetim, İş Planı Yapma, Pazarlama ve Satış, 5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik eğitimleri verilmiştir.

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi kapsamında; öncelikle önemli süreçler olan Teknik, Üretim Planlama, Satınalma, ArGe, Tasarım ve Pazarlama-Satış süreçlerinin sahipleri belirlenerek ve Stratejik hedefler geliştirilmiş ve bu bağlamda Business Plans’lerinin (İş Planlarının) yapılarak süreç iyileştirme (üretim alanlarının düzenlenmesi, stok ve depo yönetimi; iş yapış süresi, müşteri şikayetlerinin azaltılması) çalışmalarına hız verilmiştir.

Danışmanlık ve eğitim sürecinde, “Kurumsallaşma Yönlendirme Ekibi”; “Sürpriz Kalite Yaratıcılık Ekibi”; “Süreç İyileştirme Ekibi” ve “5S Projesi Ekibi” oluşumuna Yönelik “Ortak Akıl” Çalışmaları ve uygulamaları yapılmıştır.

Bu kısa sürede yoğun bir çalışma programı uygulanmış ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında personelde farkındalık oluşmuştur.

İKRAM Grup Şirketlerinde (İkram Hazır Beton İnşaat A.Ş. ve İkram Akaryakıt A.Ş.) (www.ikrambeton.com) KOSGEB destekli olarak ARGEstar Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaptığımız Yönetim Danışmanlığı Projesi 15 Ocak-30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmasına karşılık kendi isteğimiz ile Projeye 31 Temmuz 2008 tarihine kadar devam edilmiştir.

Bu 7 aylık sürede, Dr.M.Naci ÇUHACI tarafından şirketimizde toplam 28 günlük bir çalışma yapılmıştır.

Bu kadar kısa bir sürede, İKRAM grup şirketlerinde kurumsallaşma sürecinde yaşanan değişim ve yenileşmeler daima olumlu yönde olmuştur. Bundan sonraki süreçte de olumlu gelişmelerin olacağı tabiidir.

Bu süreçte Mevcut Durum Analizi (Derinlemesine görüşme; Süreç izleme, Masabaşı çalışması; Şirket Yönetişim Yapısının irdelenmesi ve 2008 Yılı Hedefleri) yapılarak satınalmadan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçlerimiz ele alınmıştır odaklı iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon ve Yönetim Yapımız analiz edilerek organizasyon şeması hazırlanmıştır. İş Analizi yapılarak otuzüç ayrı pozisyonun görev yeterlik tanımları oluşturularak bu konuda personel eğitimleri sağlanmıştır.

Reorganizasyon sonucu personel istihdamı sağlanmıştır. Kurumsal Kimlik El Kitabı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yönetim Danışmanımız Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

Necip UYGUR
Ynt.Krl.Bşk. ve Genel Müdür
İkram Hazır Beton İnşaat San. Tic. A.Ş.
İKRAM Akaryakıt A.Ş.

18 Şubat 2009

Şirketimizde, 07 Kasım 2007 – 31 Ekim 2008 tarihleri arsında 12 ay süren Yönetim Danışmanlığı Projesi’nde Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) uzmanlarından Dr.M.Naci ÇUHACI görev almıştır.

Bu 12 aylık süre zarfında Alpena Yapı Elemanları Ltd. Şti.’nde (www.alpena.com.tr) toplam 50 Aksiyon Planı gerçekleştirilmiş ve 53 gün/1 adam mesai harcanmıştır.

Projede, ARGEstar Danışmanlık’a özgü “Beceri Karması Yöntemi©” uygulanmıştır. “Beceri Karması Yöntemi©” satır başlıkları ise şöyledir:

 1. İş Analizi
 2. Masabaşı Çalışması
 3. Gözlem
 4. Süreç İzlemi
 5. Derinlemesine Görüşme
 6. Odak Grup Çalışması
 7. Anket Uygulaması
 8. Gözden Geçirme Toplantısı
 9. Öngörü Konferansı

Yukarıda belirtilen yöntemin uygulanması sonucu sistem analizi yapılarak GANTT’a işlerlik kazandırılmıştır.

Proje, eğitim ve danışmanlık boyutlarında gerçekleştirilmiş olup, bunlar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

1.Eğitim 
Bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitimler verilmiş ve bunların bir kısmı sertifikalandırılmıştır. Yönetim kademesine yönelik olarak “Yöneticilik-İletişim-Motivasyon” konularında derinlemesine görüşme yapılış olup, ihtiyaca göre bireysel eğitim verilmiştir.

Ayrıca, aşağıda yer alan konularda grup eğitimleri ve uygulamalar yapılmıştır.

 • Müşteri İlişkileri
 • Pazarlama ve Satış
 • Tahsilat Eğitimi (Ortak Akıl Toplantısı ve Müzakere Teknikleri)
 • Yıllık İş Hedefleri ve İş Planlarının Hazırlanması
 • İletişim Teknikleri ve İnsan İlişkileri
 • Yönetim ve Liderlik
 • Birey ve İş Kalitesi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Hedeflerle Yönetim
 • Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri
 • 5S
 • Tahsilat problemi halinde yapılacak hukuksal uygulama, tahsilatta uyulması gereken idari ve hukuki kurallar

Eğitimler Video Gösterileri ile desteklenmiştir.
Ayrıca, odak grup çalışmaları kapsamında; Öngörü Konferansı (İş süreçlerimizi mükemmel hale getirerek şirketimizi, nasıl karlı ve verimli hale getirebiliriz? Bu kapsamda son 5 ayda neler yaptık ve bundan sonra neler yapmalıyız? sorularına cevap aranmıştır) yapılmıştır. Maliyet Azaltma Projesi gündeme getirilmiş ve çalışma yapılmıştır.

Yapılan bu eğitimler ve uygulamalar ile personelin yetkinliğinin arttırılması ve değişime olan direncin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Süreç iyileştirme; etkililik ve verimlilik kavramları ile ölçme-dokümantasyon-iletişim üzerinde yoğunlaşılmıştır.

2. Danışmanlık
Grup Şirketleri, Genel Müdürlük ve bağlı bölümlerin organizasyon şeması hazırlanmıştır.

Bunlar sırasıyla aşağıda listelenmiştir.
ORG-01 : ALPENA Grup Şirketleri Organizasyon Şeması
ORG-02 : ALPENA Banyo Dünyası Ltd.Şti. Organizasyon Şeması
ORG-03 : ALPENA Balkon Camlama Ltd.Şti. Organizasyon Şeması
ORG-04 : Finansman Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-05 : Muhasebe Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-06 : Siteler Şube Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-07 : Pazarlama ve Satış Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-08 : Lojistik Müdürlüğü Organizasyon Şeması
ORG-09 : Yönetici Asistanlığı Organizasyon Şeması

Yukarıda gösterilen organizasyonlarda ki pozisyonların iş analizine dayalı olarak görev yeterlilik tanımları yapılmıştır. Başka bir deyişle, pozisyonların görev, sorumluluk ve yetki çerçevesi ile iş yeterlilikleri yazılı hale getirilmiştir.

Stratejik şirket yapılandırılması kapsamında ihtiyaca yönelik olarak bazı talimatlar hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Uygulamaya Konulan Talimatlar:

ALPENA Grup Şirketleri’nde mal ve hizmet satış ve tahsilatı ile ilgili olarak çağdaş ve katılımcı bir yönetim kültürü oluşturmak üzere Sürekli Gelişim Yönetiminin yerleşmesi için gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla;

 • TL001 Satış ve Tahsilat Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nde müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, taşeron ve/veya personelin yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamak ve buna ilişkin gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla TL003 Mutfak ve Yemekhane Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • ALPENA Grup Şirketlerinde üretimi ya da satışı yapılan hammadde, yarı mamül ve mamül tüm malzemelerin depolama koşullarına uygun olarak saklanması, stok kontrollerinin yapılması, tertip, düzen ve temizlik ile ilgili gerekli esas ve usulleri düzenlemek amacıyla TL006 Depo Talimatı hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
 • Ayrıca, İletişim Formu, Stok Formu ve Toplantı Tutanağı Formu gibi bazı dokümanlar geliştirilmiştir.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nin faaliyet gösterdiği her yerde ALPENA çalışanlarının uyması gereken kuralların ve prensiplerin anlaşılmasından ve uygulanmasından söz eden TL002 Kurumsal Kimlik Talimatı hazırlanmıştır.
 • ALPENA Grup Şirketleri’nde iş ve hizmetlerin proses, prosedür ve talimatlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak amacıyla, kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin işçilere öngördüğü ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre uygulanacak disiplin cezaları ile işçilere ödül verme, çalışanlar tarafından ortaya konan bir buluşun veya çözümsüz kalınan problemlerin çözümü gibi konuların değerlendirilip, sonuçlandırılmasıyla yetkili ödül ve disiplin kurullarının oluşturulmasını, kurul üyelerinin görev sürelerini, görüşme ve karar usullerinin tespit edilmesini esas almak amacıyla TL004 Ödül ve Disiplin Talimatı hazırlanmıştır.
 • Diğer yandan; Öneri Sistemi (ALDÖS), Performans ve Prim Talimatı üzerine çalışmalara başlanmıştır. Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama yaklaşımı kapsamında “Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli” : Şirket bünyesinde, Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli uygulanabilmesi amacıyla salt satış/ciro hedeflerinden ziyade tüm süreçlerde verilere dayalı hedef belirleme çalışmalarına geçilmiş. Bu hedeflere ulaşacak yol haritası oluşturulması amacıyla İş Panları (Business Plans) şirketler çapında oluşturulmuştur.
 • Pazarlama ve satış sürecinde görevli personel Rut Yönetimi kapsamında Rut Planları yapılmış ve bu plan dahilinde izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Bu rutların bazılarına bizzat katılınmış ve bu arada talep eden personele de danışmanlık ve eğitim desteği verilmiştir.

Sonuç olarak, Sistem analizinde belirlenen aksaklıkların önemli bir bölümü ortadan kaldırılmıştır. Şöyle ki;

 • Organizasyonel yapının yeterli hale getirilmesi için organizasyon şemaları oluşturulmuş ve ilişkiler ağı tanımlanmıştır.
 • Organizasyon yer alan yönetim kadrolarının iletişim, yönetim ve liderlik becerilerinin yetersizliğine yönelik bir dizi eğitimler gerçekleştirilmiştir.
 • Görev yeterlilik tanımları iş analizine dayalı olarak yapılmıştır.
 • Şirket yönetiminde Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama anlayışının yerleşmesi için stratejik hedeflerin belirlenmesine yönelik Hedeflerle ve Verilerle Yönetim Modeli uygulama aracı olan ve Rut Planlarından öte bir kavram olan İş Planları’nın oluşturulması sağlanmıştır.
 • Satış ve Tahsilat kontrol altına alınmış ve özellikle garantili satış yapılması yönünde özen gösterilmiştir.
 • Maliyet azaltıcı önlemler kapsamında daha duyarlı davranılmış ve stok yönetim bilinci gelişmiştir.
 • Şirket içi iletişim zayıflığı; haberleşmenin tek yönlü olması ve geri bildirim öğesinin işletilememesi gibi handikaplar azalmış ve gittikçe bu kapsam iyileşmeler olacaktır.
 • Yöneticilerde plan-programlama alışkanlıkları gittikçe artmaktadır.
 • “Takım Ruhu” bilinci gelişmiştir.
 • Çalışma ortamının yetersizliği tümüyle giderilmiştir.
 • Kalifiye personelin yetersizliği ortadan kalkmıştır.
 • Depo Stok Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasına ve 5S Sistemi’ne yönelik uygulamalar başarıyla devam etmektedir.

Saygılarımızla,

17 Şubat 2009
Bülent İNAL
Genel Müdür

Şirketimiz AYDINLAR Yedek Parça A.Ş.’de ( www.aydturkey.com ) Argestar Danışmanlık Ltd.Şti. (ÇevikŞirket) danışmanlarından Dr. Mahmut Naci ÇUHACI ile başlayan Yönetim Danışmanlığı Projesi, 01 Şubat-31 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu 11 aylık süre zarfında Konya’da toplam 30 Aksiyon Planı gerçekleştirilmiş ve 91 gün/1 adam mesai harcanmıştır.

Proje kapsamında yer alan ve GANTT’ta belirtilen iş ve işlemler, gerek Şirketimiz. iş ortamında gerekse Ankara’da Argestar Danışmanlık ofisinde sürdürülen destekleyici çalışmalar kapsamında yapılmıştır.

Projede Argestar Danışmanlık’a özgü “Beceri Karması Yöntemi©” uygulanmıştır.

Proje eğitim, araştırma ve danışmanlık boyutlarında gerçekleştirilmiş olup, esasında stratejik şirket yapılandırılması gerçekleştirilmiştir.

Bunlar sırasıyla aşağıda özetlenmiştir.

1. Eğitim:Bireysel gelişim, mesleki ve teknik eğitimler verilmiş ve bunların bir kısmı sertifikalandırılmıştır. Yönetim kademesine yönelik olarak “Yöneticilik-İletişim-Motivasyon” konularında derinlemesine görüşme yapılmış olup, ihtiyaca göre bireysel eğitim verilmiştir.

Ayrıca, aşağıda yer alan konularda grup eğitimleri yapılmıştır.

 • Değişim Yönetimi
 • İletişim Teknikleri ve İnsan İlişkileri
 • Yönetim ve Liderlik
 • Strateji ve Hedeflerle Yönetim
 • Astları Verimli Çalıştırma Teknikleri
 • Ast-Üst İlişkileri
 • Mesleki Disiplin Anlayışı
 • 5S
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Bakım Eğitimi

Toplam Kalite ve 5S Eğitim uygulamaları Video-film gösterileri ile desteklenmiştir.

İşçilere yönelik olarak Kalite Müdürü tarafından tezgah başında eğitimler (Ölçü Aleti Kullanma, Teknik Resim Okuma, Seribaşı ve proses kontrol formu doldurma, Tezgah Kartı Doldurma, Uygunsuz Ürün Kontrolü) verilmiştir.

Yapılan tüm bu eğitimler ile değişime olan uyum sağlanmış; süreç iyileştirme; etkililik ve verimlilik kavramları ile ölçme-dokümantasyon-iletişim üzerinde yoğunlaşılmıştır. İşçiler bile, artık “rakamlar ile konuşmayı öğrendik”deme durumuna gelmiştir.

2. Araştırma:Personelin memnuniyeti ve iş ortamından beklentilerinin analiz edilmesi amacıyla İş Doyumu Anket çalışması yapılmış ve sonuçları üzerine düzeltici ve önleyici hizmetler geliştirilmiştir.

3. Danışmanlık:

 • Vizyon-misyon-değerler-ilkeler ve diğer mesleki disiplin kuralları ön çalışması yapılmıştır.
 • Üst ve Orta Kademe Yöneticilerin Görev, sorumluluk ve yetki çerçevesi çizilmiştir.
 • Uluslar arası standarda sahip yetkin üst ve orta kademe yönetici istihdamı sağlanmıştır.
 • Yatay-basık bir yapıyı içerecek şekilde organizasyon şeması hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.
 • AYD Öneri Sistemi (AYDÖS) hazırlanmıştır.
 • Disiplin ve Ödül Talimatı hazırlanmıştır.
 • Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme eğitimleri sonrasında ve bazı odaklı iyileştirmeler (Focused Improvement) ile Kaizen çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Kalite Çemberleri sunuşları yapılmıştır.

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Aparat geliştirme (örn: pul çakma, burc üzerine ek bir kalıp aparatı, salıncak sacının rotilin segman kanalına sıvanması, imalat süresini azaltacak diğer aparat geliştirme);
 • Çevrim süresinin kısaltılması (örn: mafsal tornalama, Kaba delik operasyonu, Dişi rotbaşı gövdesi kılavuz çekme, U-DRILL kullanma, eksantrik presle patlatma, deve boynu tornalama operasyonu);
 • Fire-ıskarta-hurda azaltılması;
 • Klavuz Çekme Operasyonu iyileştirilmesi;
 • Kalıp İşlem süresinin ve maliyetinin azaltılması;
 • Numune, Hurda ve Uygunsuzluk analizleri;
 • Hammadde karışıklığının önlenmesi;
 • Sıcak Çelik Dövme ekiplerinde duruş analizleri ve sürelerinin azaltılması;
 • İş kazalarının azaltılması;
 • Dövme çapaklarının azaltılması;
 • Uç artığı değerlendirmesi.

Ayrıca; tedarikçi geliştirme; satınalma sürecinin iyileştirilmesi; ISO 9001 KYS revize edilmesi ve prosedür ve talimatların yazılması; arızaların azaltılması gibi çalışmalar başlatılmıştır.

Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

25 Şubat 2009
Harun AYDIN
Genel Müdür

Özel Müjde Hastanesi’nde (www.mujdehastanesi.com.tr ) 01 Temmuz – 30 Aralık 2006 tarihleri arasında Yönetim Danışmanlık Hizmeti kapsamında aşağıda yer faaliyetler başarılı bir şekilde Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI’nın kolaylaştırıcılığında yerine getirilmiştir.

Kurumsal kimliğin tanımlanarak yönetim ve organizasyon yapının geliştirilmesi,
Tıbbi ve İdari Süreçlerin İyileştirilmesi (Süreçlerin tasarımı, süreç sahiplerinin görev-yetki-sorumluluklarının belirlenmesi; iç ve dış müşteri memnuniyetinin ölçülmesi sonucu önlemler alınması ile odaklı iyileştirmelerin yapılması),
İnsan Kaynağının yetkinliğinin artırılması (Mevcut personelin iletişim ve beden dili, yönetim ve liderlik, müşteri ilişkileri, takım çalışması, pazarlama ve kalite eğitimlerinin verilmesi,
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurularak, hastaneye ISO 9001:2000 KYS belgesinin alınması.

Dr. Kazım ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi- Strateji Geliştirme ve Kalite Direktörü
Yeni Doğuş Sağlık A.Ş.-Malatya

Proje Sahibi: Emniyet Genel Müdürlüğü – Eğitim Daire Başkanlığı

Proje Konusu: Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlaması

Proje Tarihi: 12 Nisan – 12 Ekim 2005

Proje Özeti:

Bu çalışma, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas olacak şekilde; polis amirleri için her rütbe, polis memurları için meslekte çalışma süreleri esas alınarak 0-5, 5-10, 10-15, 15 ve üstü olmak üzere, detay alt başlıklarıyla birlikte eğitim programlarının belirlenmesini amaçlamaktadır.

Problem
“21. Yüzyıl Türk Emniyet Teşkilatının sahip olduğu Branş Dışı Hizmetiçi Eğitim Sisteminin nasıl bir modele dayandırılması gerektiği” Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 Mart 2005 tarihli hizmet alım Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, bu raporda ana problem sahası olarak ele alınmıştır.

Böylesi bir modelin geliştirilmesi süreci;

• Bilimsel yöntemin uygulanarak Emniyet Teşkilatının Eğitim Sisteminin analiz edilmesini,

• Analiz sonuçlarının; ilgili şartnamede de belirtildiği üzere, “Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, rütbelere ve kıdeme göre hizmetiçi eğitim planlanması”na temel oluşturacak bir dizi bilimsel analiz yönteminin işe koşulmasını,

• Analizler sonucu elde edilen bulguların birlikte değerlendirilerek Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin, branşları dışında ihtiyacı olduğu belirlenen hizmetiçi eğitimlerin rütbelere ve kıdeme göre yeniden yapılanma olanaklarının belirlenmesini,

• Bu eğitimlerin ve önerilen yöntemin devamlılığının sağlanması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Sisteminin işleyişine yönelik özgün bir Modelin tanımlanması ve uygulanması basamaklarının gerçekleştirilmesini,

Sonuçta;  Emniyet Genel Müdürlüğünün Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin her rütbe ve kıdem-bekleme süresindeki yıllara göre hangi ortak eğitim konularında, ne kadar süreyle hizmetiçi eğitim alması gerektiği belirlenerek; (a) Rütbeli personel için her rütbenin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programları, (b) Polis memurları için beşer yıllık dönemler halinde ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı eğitim programlarının planlanmasını içermektedir.

Bu nedenle, yukarıda ifade edilen ana probleme çözüm üretebilmek için bilimsel yönteme dayalı uygun veri toplayabilmek amacıyla aşağıdaki sorulara (alt problemler) raporun ilerleyen bölümlerinde yanıt aranmıştır.

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi nasıl bir modele dayanmaktadır?

• Uygulanan Eğitim Sistemi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ihtiyaçlarını karşılayan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin yetişmesini sağlayacak bir yapıda mıdır?

• Mevcut Eğitim Sisteminin aksayan yönleri nelerdir?

• Mevcut Eğitim Sisteminin daha iyi işlemesini sağlayacak olanaklar nelerdir?

• Emniyet Genel Müdürlüğünün Eğitim Sistemi için yeni ve özgün bir Modelinin geliştirilmesine gereklilik var mıdır? Varsa bu model nasıl olmalıdır?

Amaç
Türk Emniyet Teşkilatının her tür ve düzeydeki personelini yetiştiren tüm eğitimlerin ve bu eğitimlerin dayanağı olan görevlerin;

• Sistem yaklaşımı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi, çağdaş yönetim ve gelişim ilkelerini yansıtan bir model kapsamında branş dışı eğitim ihtiyacını belirlemeye dönük olarak analiz etmek,

• Analiz sonuçlarının Türk Emniyet Teşkilatının Eğitim Sistemine yansıtılmasını sağlamaya dönük durum tespiti yapmak,

• Eğitim sisteminde oluşan gelişme ve yeniliklerin Türk Emniyet Teşkilatının eğitimle ilgili diğer birim ve teşkilatları üzerindeki etkisine göre yeni eğitim programları önermek;

• 21. Yüzyılın ve yakın gelecekte üyesi olunacağı beklenen Avrupa Birliği normlarında çağdaş Türk Emniyet Teşkilatı Eğitim Sisteminin işleyişine katkı sağlayacak sürdürülebilir ve geliştirilebilir model önerisinde bulunmaktır.

Veri Toplama ve Çözümleme Yöntemleri
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre Hizmetiçi Eğitim Planlamasına esas oluşturacak eğitim ihtiyaçlarının analiz edilmesinde ARGESTAR uzmanlarının geliştirmiş oldukları ve ARGESTAR’a ait özgün bir yöntem olan “Beceri Karması Yöntemi” uygulanmış olup, bu yöntem ile göreve ilişkin işlemlerin tam, hatasız ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaya dönük, unvan/unvanlara bağlı mevcut görev tanımlarındaki işlemlere ilave olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelin Rütbelere ve Kıdeme Göre eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için analiz yapılması amaçlanmıştır. Yöntemin temelinde, gerçek görev ortamının zorunlu kıldığı koşullara göre gerekli ilave eğitim içeriğinin tasarlanarak, uygun eğitim ortamında personele kazandırılması için Hizmetiçi eğitim planlamalarına esas olacak şekilde eğitim programlarının belirlenmesi yer almaktadır.

Beceri Karması Yöntemi’ne ilişkin açıklamalar ve işlem basamakları aşağıda sıralanmıştır.

1) Masa başı Çalışması (Görev Tanımlarına İlişkin Mevzuatın İncelenmesi),
2) Kurum İçi Uzman Görüşü Alınması (Derinlemesine Görüşme),
3) Gözden Geçirme Toplantısı (Odak grup Çalışması),
4) Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı,
5) Öngörü Konferansı,
6) Anket Uygulaması

Şirketimizde (www.greyder.com) 22/12/2004 – 06/08/2005 tarihleri arasında KOSGEB’den destekli olarak gerçekleştirilen Yönetim Danışmanlığı Projesi’nde, o zamanki adı ARGE Danışmanlık Ltd.Şti. olan ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti. ve bu şirketin uzmanı olan Dr.M.Naci ÇUHACI ile çalışılmıştır.

Şirketimiz, bünyesinde Yönetim ve Organizasyon Yapısının geliştirilmesi, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi, İnsan kaynakları Yönetim Sistemi ile 5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sisteminin kurulmasını içeren bu proje, KOSGEB İş Planı çerçevesinde yürütülmüş ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu projede emeği geçen Dr.M.Naci ÇUHACI’ya ve ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti.’ne teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,
03 Mart 2009

Süreyya KAVLU
Genel Müdür KAVSAN Ayakkabı San. ve Tic. Ltd. (Greyder Ayakkabı-Bot)

Şirketimizde (www.iremgida.com) 10/12/2004-08/07/2005 tarihleri arasında KOSGEB’den destekli olarak gerçekleştirilen Yönetim Danışmanlığı Projesi’nde o zamanki adı ARGE Danışmanlık Ltd.Şti. olan ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti. ve bu şirketin uzmanı olan Dr. M. Naci ÇUHACI görev almıştır.

Şirketimiz bünyesinde Yönetim ve Organizasyon Yapısının geliştirilmesi, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesini kapsayan hizmet KOSGEB İş Planı çerçevesinde yürütülmüş ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Bu projede emeği geçen Dr.M.Naci ÇUHACI’ya ve ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti.’ne teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

07 Mart 2009

Ahmet EVLİYAOĞLU

Şirket Müdürü

Özev Un ve Unlu Mamuller Gıda San. Tic. Ltd. Şti. (İREM Unlu Mamuller)

Alçı ve alçı bazlı hafif inşaat sistemleri alanında Dünya lideri olan BPB Gypsum’a ait BPB Rigips-Türkiye şirketimizde;

2003 yılında başlayan değişim yolculuğunda İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’nin Kurulması;
Şubat 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında ise 5S Endüstriyel Tertip, Düzen ve Temizlik&İşyeri Organizasyonu yönetim danışmanlığı yapan Dr. M. Naci ÇUHACI’ya şirketimize kazandırdıkları kurumsal değişim ve gelişim için çok teşekkür ederiz.

Dünya Klasında Üretim (World Class Manufacturing) Modelinin alt yapısını oluşturan 5S Projesi’nde, odaklı iyileştirmelerin yapılması, her türlü ekipman, malzeme, araç ve gerecin tanımlı hale getirilmesi ve bunların ait oldukları yerlerine yerleştirilmeleri, düzen ve temizliğin sağlanması, iş standartlarının oluşturulması, iş güvenliğinin etkinlikle sağlanarak muhtemel tehlikelerin daha kolay önlenebileceği çıkabilecek problemlerin daha kolay çözümlenebileceği düzenli ve sağlıklı bir yapılanmanın oluşturulması, çalışan memnuniyetinin artırılması, çalışanların şirkete olan güvenlerinin artması, işletme içinde huzur dolu ve güler yüzlü bir ortamın oluşturulması ile piyasada daha çok prestij ve itibar kazanılması gibi başarılı sonuçlara Dr. M. Naci ÇUHACI’nın danışmanlığında Şirketimiz ekibi ile ulaşılmıştır.

Saygılarımızla,
Ankara: 05 Ocak 2005
Mehmet TUNAMAN
Genel Müdür

Proje Sahibi: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanlığı

Proje Konusu: “Sürücü ve Yaya Eğitim Projesi (Trafik Risk Projesi)”

Proje Tarihi: 20 Ağustos – 19 Kasım 1999

Proje Özeti: Arge(star) Danışmanlık Ltd. tarafından; Projenin “yaya” kısmında ilk ve ortaöğretim öğrencileri için; “sürücülere” yönelik olarak da güvenli sürüş teknikleri, durma, frenleme, viraj alma, alkol, emniyet kemeri alanlarında risk faktörleri belirlenmiş ve bunlara ilişkin olarak eğitim materyalleri geliştirilmiştir. 33 pilot ili kapsayan Projenin etkinlikle yürütülebilmesi için, 60 trafik polisine 10 gün süre Eğitim Formasyonu ve Program Yönetim eğitimi verilmiştir.

Eğitim alan bu personel, projenin çıktısı olan “Eğitici El Kitapları” ve “Eğitim Asetat”larını kullanarak, görevli oldukları illerinde hedef kitleye etkin ve verimli yoğun eğitimler vermişlerdir.

YAPILCAN LTD. ŞTİ.’nde Kurumlaşma danışmanlığı ( http://www.yapilcan.com.tr/ ; http://www.yapilcanotomotiv.com/ )

Söz konusu proje kapsamında;

Yapılcan Ltd. Şti.’nde kısa vadede kurumlaşmaya yönelik aşağıdaki faaliyetlerin alt yapısı gerçekleştirilmiştir.

1)Şirket Analizi (Masabaşı Çalışması, SWOT, “Ortak Akıl” toplantıları, Gözlem, Süreç İzleme, Derinlemesine görüşme),

2)Organizasyon&Yönetim Yapının Geliştirilmesi (Vizyon Geliştirme, İş tanımları, Organizasyon şemasının geliştirilmesi-Yönetim kadrosunun eğitimi),

3)2015 Yılı Stratejik Amaç-Hedeflerin Belirlenmesi ve Planlanması,

4)Öncelikle depoda 5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sisteminin kurulması.

2005 yılından beri aralıklı olarak Yönetim Danışmanlığını yaptığımız M.Kuzucu Yem. San. ve Tic. Ltd.Şti.’nde ( http://www.kuzucuyem.com.tr/ ) İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim uygulamalarımız tamamlanmıştır.

2005 Yılı’nda ARGE(star) Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaptığımız anlaşma gereği, Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI ile şirketimiz (www.kuzucuyem.com.tr) 6 aylık süreçte yeniden yapılandırılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle SWOT Analizi yapılarak satın almadan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçlerimiz ele alınmış ve bu kapsamda süreç haritalaması yapılarak iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir.

Diğer yandan iş analizleri yapılarak her pozisyonun Görev Yeterlik Tanımları oluşturularak bu konuda personel eğitimleri yapılmıştır.

Organizasyon ve yönetim yapımız analiz edilerek organizasyon şeması hazırlanmış.

Esnek bir yönetim hiyerarşisi hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Dr. M. Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,
İhsan KUZUCU
Genel Müdür M. Kuzucu Yem San. Ltd.Şti. (EXEN Yem)

Suudi Arabistan Astra Sanayi Kompleksi Co, Ltd.in Türkiyedeki şirketinde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kurma çalışmalarımız tamamlanmıştır.

http://www.astrachem.net/home.aspx ; http://www.astra-agri.com.sa/; http://www.constabmideast.com/TR/index.asp şirketlerine sahip olan Suudi Arabistan kökenli Astranova Tarım Tic. ve San . A.Ş.’de ( http://www.astranova.com.tr/ )

Ülkemizin en büyük kalsit üreticileri olan Niğtaş Mikronize Kalsit ile Mikrokal Kalsit şirketlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile 5S Work Place danışmanlık ve eğitim projemiz sekiz ay sürdü.
———————————————————-

Proje Danışmanı Dr. Mahmut Naci ÇUHACI.

Bu proje ile;

1. NİĞTAŞ ve MİKROKAL şirketlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi

2. 5S Work Place – Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sisteminin kurulması,

3. Süreç sahiplerinin eğitimi kapsamında; başta Üst Yönetim olmak üzere personele gerek toplu, gerekse bölüm/birim bazında gerekse kişisel öğrenme ve gelişim fırsatlarının sunulması

amaçlanmaktadır.

“Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip dağıtım transformatörü üreticisi” olan Özgüney Elektrik Transformatör Fabrikasında yönetim danışmanlığı projemiz tamamlandı.

Özgüney Elektrik, Ankara 1. Organize Sanayi 5. Genişleme Bölgesinde 25.000 m² kapalı olmak üzere toplam 34.000 m² üzerine “Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip” dağıtım transformatör fabrikası olarak yeni fabrikasında üretimine devam etmektedir.

http://www.ozguneyelektrik.com

———————————————————-

Proje Danışmanı Dr. Mahmut Naci ÇUHACI
Bu proje ile;

Şirketin;

Organizasyon&Yönetim Yapının Geliştirilmesi ve Süreç Yönetimi (Vizyon Geliştirme, Görev yeterlik tanımları, Organizasyon şeması geliştirilmesi- Yönetim kadrosunun ve diğer beyaz yakalı personelin test, görüşme, gözlem ve izleme sonucu elde edilen bulgular sonucu yapılan yetkinlik analizi ve buna uygun kadrolama yapılmasına ilişkin öneri geliştirilmesi, Kurumsal Kültür çalışmaları, Süreç sahiplerinin eğitimi, Öneri Sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, Stratejik Amaç-Hedeflerin Belirlenmesi ve Planlanması, Odaklı İyileştirmeler),

İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi (İnsan Kaynakları Politikasının Geliştirilmesi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İnsan Kaynakları Envanterinin Çıkarılması, Ödül ve Disiplin Talimatının Hazırlanması, Takım ruhu (“biz kültürü”) oluşturma uygulamaları, Personel Seçme ve Yerleştirme Sisteminin Tanımlanması, Hizmet Sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi),

5S Work Place – Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sisteminin kurulmasına (Yalın Üretimin temel taşlarından olan Japon Kalite Tekniği)

yönelik araştırma ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Süreç sahiplerinin eğitimi ve ayrıca Takım ruhu (“biz kültürü”) oluşturma uygulamaları kapsamında; başta Üst Yönetim olmak üzere personele öğrenme ve gelişim fırsatlarının sunulması kapsamında aşağıda listelenen eğitimler verilmesinin yanı sıra bireysel koçluk uygulamaları yapılmıştır.

 • İnsan İlişkileri ve İletişim Teknikleri
 • Kurumsal Bağlılık ve Motivasyon
 • Kişisel Kalite Sorumluluğu
 • Yönetim ve Liderlik
 • Pazarlama ve Satış Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri
 • Toplantı ve Zaman Yönetimi
 • Sosyal Davranışlar ve Protokol Kuralları
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Takım Çalışması ve Kalite çemberleri
 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirilmesi
 • Verimlilik ve Kaizen
 • 5S Japon Kalite Tekniği

Sungurlu-Çorum’da yerleşik Larton Ambalaj Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi’nde kurumlaşma çalışmalarımız…(www.larton.com.tr)

Organizasyon&Yönetim Yapının Geliştirilmesi ve Süreç Yönetimi (Vizyon Geliştirme, Görev yeterlik tanımları, Organizasyon şeması geliştirilmesi- Yönetim kadrosunun ve diğer beyaz yakalı personelin test, görüşme, gözlem ve izleme sonucu elde edilen bulgular sonucu yapılan yetkinlik analizi ve buna uygun kadrolama yapılmasına ilişkin öneri geliştirilmesi, Kurumsal Kültür çalışmaları, Süreç sahiplerinin eğitimi, Öneri Sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması, Stratejik Amaç-Hedeflerin Belirlenmesi ve Planlanması, Odaklı İyileştirmeler),

İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sisteminin kurulması (Yalın Üretimin temel taşlarından olan Japon Kalite Tekniği).

Avrupa’da öncü bir Türk Şirketi olarak ve ülkemizde gıda sektörünün çok önemli ve seçkin şirketlerinden olan BAKTAT Şirketler Grubu’nda (www.baktat.com) Eğitim ve Danışmanlık Süreci tamamlandı.

Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Dr. M. Naci ÇUHACI kolaylaştırıcılığında; Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma; İş gücünün yetkinliğinin artırılması ve 5S Endüstriyel Tertip-Düzenleme-Temizlik Sistemi’nin kurulması danışmanlık konularının yanıısra  Aile Şirketinde Kurumlaşma/Yeniden Yapılanma, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme, 5S Japon Kalite Tekniği, İnsan İlişkileri ve Etkili İletişim, Beden Dili, Yönetim ve Liderlik eğitimleri şirketin Sungurlu-Çorum, Gemlik-Bursa ve Turgutlu-Manisa işletmelerinde başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine ise Manheim/Almanya’da Stratejik Yönetim ve Stratejik Liderlik Eğitimi verimiştir.

Çelik dövme sanayinde öncü isim olan Doğanlar Çelik Dövme Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti’nde (www.doganlarltd.com.tr ) ISO/TS 16949 KYS konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti ile İç Denetçi, FMEA, PPAP, APQP, MSA eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Çıraklıktan Fabrikatörlüğe: Ömer Doğan “…Üniversite bitirip diploma almak günümüzde iş sahibi olmak anlamına gelmiyor. Mutlaka bir meslek öğrenip kendilerini branşlandırmalılar. Bir meslek üzerinde kendilerini geliştirmeliler. Kendilerinden bir şeyler katarak mesleklerinde ilerlemeliler…” diyor koca çınar!

KOSGEB destekli olarak İlk defa 20 Ağustos-20 Aralık 2004 tarihlerinde Dr. M. Naci ÇUHACI’nın kolaylaştırıcılığında başlayan Yönetim Danışmanlığı Projesi’nin başlangıç çalışması sonrasında üretim kapasitesini ve insangücü sayısını ikiye katlayan SUN-KA’da (www.sunkapaper.com ) Yeniden Yapılanma Çalışması başlamıştır.

05 Ekim 2011 tarihinde Yönetim Danışmanı ve Yaşam Koçu Dr. M. Naci ÇUHACI’nın kolaylaştırıcılığında başlayan danışmanlık ve eğitim projesi 12 Ay sürmüştür.

Bu süreçte SUN-KA bünyesinde;

1. Vizyon Geliştirme

 • Vizyon-Misyon-Değerler ve İlkeler’in belirlenmesi
 • Şirket Anayasa’nın hazırlanması

2. Organizasyon&yönetim yapısının tanımlanması ile görev-yetki-sorumluluk çerçevesinin belirlenmesi;

 • İş analizleri yapılarak görevlerin/işlerin gerekleri ve tanımı yapılmıştır.
 • Her süreç sahibinin görev yeterlilik tanımları, iş gereklerini de (genel-mesleki-kişilik) kapsayacak şekilde yeniden tasarımlanmıştır.
 • Organizasyon şeması yalın ve basık bir yapıyı içerecek şekilde yeniden tasarımlanmıştır.

3. İnsan kaynakları yönetim sisteminin geliştirilmesi;

 • Eleman arama, şirkete çekme, seçme ve yerleştirme ve şirkette tutabilme.
 • Çalışanların başarılarının değerlendirilmesi.
 • Eğitim ve geliştirme.
 • Çalışanların işlerinin karşılığının verilmesi ve ödüllendirilmesi.
 • Çalışanların yönetime katılımının sağlanması,
 • Çalışanlardan ve üst yönetimden kaynaklanan davranış problemlerinin belirlenip çözümlenmesi.

uygulamaları yapılmıştır.

4. 5S Sistemi kurulmuştur.

——————————————-

SUN-KA Kağıt ve Karton San.Tic.Ltd.Şti. (www.sunkapaper.com) olarak KOSGEB’den destek alarak 20 Ağustos 2004 tarihinde o zamanki adı ARGE Danışmanlık Ltd.Şti. olan ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti. ile yaptığımız “Yönetim Danışmanlığı Projesi” gereği Yönetim Danışmanı Dr.M.Naci ÇUHACI ile 20 Ağustos-01 Aralık 2004 tarihleri arasında çalışılmıştır.

Şirketimiz, bünyesinde Yönetim ve Organizasyon Yapısının geliştirilmesi, Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesini içeren bu proje, KOSGEB İş Planı ve Faaliyet-Zaman Çizelgesinde sunulan tüm hizmetler başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yeniden yapılanma sürecimiz daha sonra devam etmiş ve 05 Ocak 2007 tarihinde ARGESTAR Danışmanlık Ltd.Şti. ve Dr.M.Naci ÇUHACI ile yeniden 3 ay süre çalışma yapılmıştır. şirketimizin yeniden yapılanması, insan kaynağımızın geliştirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesini kapsayan bu ek projede de değerli emeği geçen Dr.M.Naci ÇUHACI’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Saygılarımızla,

25 Şubat 2009

 

S.Zeki ÖZTEKİN – Genel Müdür

Levent ÖZTEKİN – Genel Müdür Yardımcısı

SUN-KA Kağıt ve Karton San.Tic.Ltd.Şti.

Dicle Kalkınma Ajansı’nda (DİKA), Dr. Mahmut Naci Çuhacı’nın kolaylaştırıcılığında (Danışmanlık -Eğitim-Araştırma) Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi kurulmuştur.

Sistem, 360 Derece, Kritik Olaylar ve Hedeflerle Yönetim Degerlendirme yöntemlerini kapsayan karma bir yöntemdir.

Bu Projenin temel amacı DİKA’da Bireysel Performans Değerlendirme Sistemi kurmaktır. Sistemin kurulması ve uygulanmasıyla aşağıda yer alan alt amaçlara ulaşılacaktır:

 • Yönetimin ve çalışanların çabalarını ortak bir amaca yönlendirerek çalışanların performansını dolayısıyla DİKA’nın performansını artırmak,
 • DİKA’nın amaçlarına uygun bireysel performans hedeflerini saptamak,
 • Ajans personelinin potansiyelini değerlendirmek, gelişme gerektiren yönlerini ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Ajans personelinin kariyer planlamasını düzenlemek, terfi, transfer ve işten çıkarma kararlarını adil ve gerçekçi temellere dayandırmak,
 • Ajans personelinin başarılarının tanınması ve ödüllendirmek,
 • Yönetici ile çalışan arasında etkin bir iletişim, anlayış ve güven ortamını oluşturmak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı’na kurumsal kapasitenin artırılması için Yönetim Danışmanlığı, Eğitim ve Araştırma Projesi çok başarıyla tamamlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmada yukarıda verilen problem cümlesine bağlı olarak Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin, memnuniyetleri, kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri cinsiyet, mesleki hizmet yılı (kıdem), Başkanlıktaki hizmet yılı, unvan, birim gibi bağımsız değişkenlere göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin demografik dağılımı nasıldır?

2. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?

3. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri meslekteki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

4. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri Başkanlıktaki hizmet yıllarına göre farklılaşmakta mıdır?

5. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri unvanlarına göre farklılaşmakta mıdır?

6. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin memnuniyet düzeyleri görev yaptıkları birimlerine göre farklılaşmakta mıdır?

7. Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinin kurumun organizasyon, yönetim, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki altyapı ve teknik altyapı açısından güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönlerine ilişkin değerlendirmeleri nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı organizasyon ve yönetim yapısı, insan kaynakları, hizmet sunumu, süreçler, eğitim, fiziki alt yapı ve teknik alt yapı ile kurumun güçlü ve iyileştirilmeye açık yönleri hakkında geçerlilik ve güvenirlik düzeyi yüksek bilgi sağlayacaktır. Bu faktörlere ilişkin olarak karşılaşılan sorunlara etkili ve yeterli problem çözme araç ve yöntemleri işe koşulabilecektir. Araştırma sonuçları, kurumsal kapasite artırmada etkin olarak kullanılabilecektir. Diğer yandan, Erzurum’da başlatılan bu çalışmanın kısa sürede diğer vergi dairesi başkanlıkları kanalıyla ile Maliye Bakanlığı yurt çapındaki birimlerine ulaşması ve onların mükellef odaklı düşünme felsefesi kazanmaları için gerekli çalışmaları başlatılmasına aracılık etmesi beklenmektedir.

Sayıltılar

1. Bu araştırmada araştırmaya katılan Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli uygulanan bilgi toplama araçlarını içtenlikle ve doğru olarak cevaplandırmışlardır.

2. Araştırmada kullanılan bilgi toplama araçları araştırmanın amacına uygundur.

Sınırlılıklar

1. Araştırma, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personeli ile sınırlıdır.

2. Araştırma, örnekleme seçilen personel ile sınırlıdır.

3. Araştırma, araştırma anketinde bulunan maddelerle sınırlıdır.

4. Araştırma, Derinlemesine Görüşme’de sorulan sorularla sınırlıdır.

5. Araştırma, Odak Grup Toplantılarında yapılan ortak akıl kapsamında tartışılan konularla sınırlıdır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırma modeline, araştırma evren ve örneklemine, veri toplama araçlarının geliştirilmesine, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler bulunmaktadır.

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada “Beceri Karması Yöntemi” kullanılarak, geçmişten ya da günümüzde mevcut olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak Anket Uygulaması, Derinlemesine Görüşme, Odak Grup Toplantısı, Gözlem ve Süreç İzleme yapılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini, Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı personelinden oluşan toplam 207 personel oluşturmaktadır. İdare tarfaından Araştırma Örneklemi 170 kişi olarak belirlenmiştir.

Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi

Araştırma 14-28 Şubat tarihlerinde arasında yoğun bir çalışma programı gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada veri toplama araçları aşağıdaki aşamalara göre geliştirilmiştir.

1. Aşama: Üst Yönetim-Ortak Akıl Toplantısı

2. Aşama: Gözlem ve Süreç İzleme

3. Aşama: Odak Grup Toplantısı- Ortak Akıl Toplantısı

4. Aşama: Anket Formu (Taslak anket formu pilot olarak seçilen bir 14 kişilik gruba uygulanmış ve geçerlik ve güvenirliği hesaplanmıştır).

5. Aşama: Derinlemesine Görüşme

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler “Beceri Karması Yöntemi” ile toplanmıştır. Öncelikle Erzurum Vergi Dairesi Başkanın ve diğer birim yöneticilerinin katılımı ile yapılan ortak akıl toplantısında Yönetim Danışmanı Dr. M. Naci ÇUHACI tarafından Proje ve Veri Toplama Araçları hakkında bilgi verilmiştir. Yapılan görüşmelerin ışığında “Beceri Karması Yöntemi”nin kullanılmasına karar verilmiştir.

Pilot uygulama sonrası Ek’te yer alan Anket Formu, gözetim altında ardışık 40’ar kişilik personelin anketi doldurmaları sağlanmış ve aynı gün tüm anket formları çözümlenmek üzere ARGEstar Danışmanlık-Ankara’ya gönderilmiştir.

Anket Formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; kurumu sahiplenme, yönetimden memnuniyet, çalışanların yetkilendirilmesi, adalet ve eşitlik, çalışma ortamı, iletişim, iş memnuniyeti, takdir ve ödüller, takım çalışması ve yöneticiden memnuniyet gibi boyutları (bağımlı değişken) içeren 50 madde; ikinci bölüm ise bağımsız değişken olarak kişisel özellikleri (cinsiyet, toplam hizmet yılı, Erzurum Vergi Dairesi’ndeki hizmet yılı, unvan ve çalışılan birimler) içeren 4 adet madde olmak üzere toplam 54 soru/maddeden oluşmuştur.

Cevaplandırmalar için 5’li Likert Skalası kullanılmıştır. Bu skaladaki 1 puan “kesinlikle katılmıyorum”a, 5 puan ise “tamamen katılıyorum”a denk gelmektedir. Yapılan analizlere göre anketin güvenilirliğinin sağlanması açısından bir maddenin (16. madde) analizden çıkarılması uygun bulunmuştur ve analize 49 madde ile devam edilmiştir. Unvan karşılaştırmalarında, anketi dolduran grup müdürü bir kişi olduğu için, karşılaştırmaların daha sağlıklı olması açısından, grup müdürü, müdür kategorisinde değerlendirilmiştir. Son olarak yapılan güvenilirlik analizine göre anket sonuçlarının güvenilirliği 0.95 olarak bulunmuştur.

Ahşap Palet Üretim, Üst Yapı İnşaat, Ahşap İşletme, Hafriyat İşletme, İnşaat Taahhüt Müteahhitliği alanlarında Sincan/Ankara’da faaliyetlerini sürdüren Höcü Grup Şirketlerinde kurumsallaşma danışmanlığı ve eğitimi devam etmektedir.

 

Her türlü bilgi, istek, önerileriniz için;

Bizimle irtibata geçin, lütfen!