January 2, 2021 Düşmühendisi

YÖNETİCİLER İÇİN “COVID-19 HASAR YÖNETİMİ” YOL HARİTASI

COVID-19, “çok yönlü yıkıcı yankıları” önümüzdeki aylara -büyük olasılıkla, yıllara- yayılacak olan bir kriz tablosu!

“Yönetici” iseniz; sorumlusu olduğunuz Kurum / Kuruluş için “COVID-19’a Dayanıklılık” anlamında bir “Uygulanabilir Yol Haritası” çizmeniz gerekiyor.

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu, Özel Sektör, Sivil Toplum Kuruluşu veya Kamu Kurumu Yöneticisi olan herkes için; bu sorumluluk, acil ve önemli…

Bu alanda;
1) Öngörüler ışığında ve senaryolar izdüşümünde, “Stratejik Yaklaşım Çerçevesi”nin tasarlanması
2) “İş Sürekliliği” satır başları kapsamında, öncelikli kurumsal stratejilerin belirlenmesi
3) “Kriz yönetimi” ilkeleri ve enstrümanları bağlamında, üç-dört aylık dönemler biçiminde “Eylem Planlaması” yapılması
4) “Proje Yönetimi” anlayışıyla, “Dayanıklılık Projeleri Portföyü’nün (bir dizi ‘Öncelikli Dayanıklılık Projesi’nin)” devreye alınması çok önem taşımaktadır.

Adı geçen satır başlarında; “etki”, “yapılabilirlik”, “kurumsal imaj-itibar”, “güven”, “şeffaf iletişim” ve “hesap verebilirlik” üzerinde özellikle durulmalıdır.

Değerli Yöneticiler,

COVID-19’un yıkıcı etkilerine -kurum / meslek / sektör ölçeğinde- dayanıklılık için;

a- “Kanıt’a (bilimsel veriye, bilgiye, istatistiksel bulguya) dayalı” olan
b- Uluslararası uygulamalardan esinlenen (“benchmarking – kıyaslama” yoluyla öğrenen)
c- Öncelikleri dinamik biçimde belirleyen ve kaynakları önceliklere odaklayan
d- İnsan Kaynakları’nın yetkinliğini, donanımını, birikimini ağdokulayan
e- İç ve Dış Paydaşlar ile, iş birliğini ve güç birliğini sağlayan ve sürdüren nitelikte “7/24 BÜTÜNCÜL SEFERBERLİK” gerekmektedir!..

Prof. Dr. İsmail ÜSTEL

iletişim için: ismail@ceviksirket.com

Tagged: , ,

Her türlü bilgi, istek, önerileriniz için;

Bizimle irtibata geçin, lütfen!